(Author: Leo Alcibar Garciso, CNU BA Communication graduate who died today at the age of 25)

‼Mapasalamatun’g Nasud‼
‼( A Grateful Nation) ‼

Sa matag tindak niining bisiklita nga de-pidal
Ug sa matag lakang paingun sa ospital,
Bawn ninyo ang nagpabiling paglaum,
Ug baruganan sa gisumpa-ang propesyon.

Mga panamilit sa inyung mahal sa kinabuhi ug pamilya,
Mga pahiyum nga makapawala sa kakapoy ug kaluya,
Mga gakus nga sa ilawm lamang sa PPE nga inyung gisul-ob,
Ug ang mask nga sa luha ninyo natumog.

Dose ka oras, ug labaw pa ang inyong pagpulaw,
Gugma sa inyong bokasyon ug isigkatawo ang kanunay nga mipatigbabaw
Walay medalya, walay bisan unsang bugti ang inyong sakripisyo,
Larawan mo sa makabag-o nga bayani, tungod sa wala’y pu-as nga serbisyo.

Ug sa kadtong mga nitaliwan nga kauban sa bokasyon,
Dili makalimtan ang ilang tampo sa pakigbisug niining suliran karon,
Kay sama sa mga bayani kani-adto nga nibuhis sa ilang kinabuhi,
Padayun nga gihandum ang ilang pagpakabayani.

Ug kun ugaling muabot ang panahon nga mahutdan mo sa paglaum,
Ayaw kalimti nga sa matag-adlaw unod mo sa among pangaliya sa Makagagahum,
Ug kun ugaling napukan na ang nagpabiling kusug nga inyung gihuptan,
Ayaw kalimti nga ang mapasalamatung nasud dili kamo talikdan.// lag


I dedicate this poem to our unsung heroes; our nurses, doctors, medical professionals along with our Police, military personnel, and to all our frontliners who continue their utmost dedication and service despite this crisis.

Tag your Frontliners friends and say Thank You.

#StayatHome #FlattentheCurve

Thanks sa 📷 by Arvi Veloso